Cenník

Vodičský kurz skupiny B

Cena kurzu: dohodou

Možnosť platby na splátky bez navýšenia
(50% z ceny pri otvorení kurzu, 50% z ceny v polovici kurzu)

Poplatok zahŕňa:

  • Kompletnú teoretickú výuku
  • Kompletnú výuku na cvičisku
  • Kompletnú výuku v premávke
  • Zapožičanie učebných pomôcok (učebnica, DVD)

Poplatok nezahŕňa:

  • Kolok na záverečnú skúšku - cena 33 Eur

Kondičné jazdy vodičov skupiny B:

Cena jednej jazdy v trvaní 60 minút je 20 Eur.
Viac v sekcii kondičné jazdy / kurz parkovania.

Kurz zdokonaľovania v parkovaní

Rozsah kurzu: 3 vyučovacie (45 minútové) hodiny.
Cena kurzu: 50 Eur - viac v sekcii kondičné jazdy / kurz parkovania

Využitie cvičiska vlastným autom:

Cena prenájmu: inštruktor, plocha 20 Eur/hodina
viac v sekcii kondičné jazdy / kurz parkovania.